23 กันยายน 2565 นักวิจัยออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ช่วยให้แยกแยะขยะ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/foreign/2506452

การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารมีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของผู้บริโภคหรือไม่? เป็นความสงสัยที่คงไม่ใช่แค่นักวิจัย แต่คนธรรมดาทั่วไปก็คงกังขาในประเด็นนี้ เพื่อหาคำตอบเรื่องดังกล่าว ก็มีนักวิจัยด้าน Resource Recovery นำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกต่อมหาวิทยาลัยบูโรส ในสวีเดน ซึ่งว่าด้วยเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการโน้มน้าวผู้บริโภคให้แยกแยะขยะได้ถูกต้อง

นักวิจัยเผยว่า เริ่มต้นจากความสำคัญของรูปร่าง เนื้อสัมผัส และสีของบรรจุภัณฑ์ โดยระบุว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถใช้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการรีไซเคิลได้ พร้อมอธิบายว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคัดแยกของผู้บริโภคและลดการคัดแยกที่ผิดพลาด โดยอ้างอิงจากผู้บริโภคและพฤติกรรมหลายอย่าง

ทั้งนี้ การสื่อสารคุณค่า การทำงานและ ความสามารถในการรีไซเคิลผ่านขั้นตอนการใช้บรรจุภัณฑ์ การออกแบบที่มีศักยภาพ จะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคต่อการจัดเรียงคัดแยกชิ้นส่วนขยะได้อย่างถูกต้อง และในอนาคตอาจเพิ่มปริมาณวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและการตลาดได้ในเวลาเดียวกัน