23 กันยายน 2565 ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของจีนประกาศเตือนระดับน้ำลดต่ำมาก

ที่มา : https://tna.mcot.net/world-1023532

ทะเลสาบโปหยาง เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของจีนซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำแยงซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีน ทะเลสาบโปหยางประสบปัญหาภ้ยแล้งมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยระดับน้ำที่จุดตรวจวัดสำคัญลดลงจาก 19.43 เมตร เหลือเพียง 7.1 เมตร ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ศูนย์เฝ้าตรวจระดับน้ำเจียงซี กล่าวว่า ระดับน้ำในทะเลสาบโปหยางจะลดลงต่ำกว่านี้อีกในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ในขณะที่ปริมาณน้ำฝนยังคงน้อย การตกของหยาดน้ำฟ้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาต่ำกว่าร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปีทีแล้ว ในขณะเดียวกันสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ 267 แห่งทั่วประเทศจีน รายงานอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนสิงหาคมและสภาพแห้งแล้วทั่วลุ่มน้ำแยงซี ทำให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตร แม้ว่าจะเกิดฝนตกหนักช่วยบรรเทาภาวะภัยแล้วในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของจีน แต่บริเวณภาคกลางยังคงเผชิญกับภัยแล้ว สภาพอากาศที่ร้อนจัดในมณฑลเจียงซียาวนานมาเป็นเวลามากกว่า 70 วันแล้ว

Skip to content