23 กันยายน 2564 WHO เตือนมลพิษทางอากาศร้ายกว่าที่คิด

ที่มา: https://www.matichon.co.th/foreign/news_2953798

องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนว่า มลพิษทางอากาศมีอันตรายมากกว่าที่เคยคิดกัน พร้อมปรับลดระดับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษสำคัญที่ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหนึ่งในสารตั้งต้นที่ทำให้เกิด PM2.5 องค์การอนามัยโลกประเมินว่า ในแต่ละปีมีผู้คนทั่วโลกต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อันเนื่องมาจากโรคภัยที่เชื่อมโยงกับมลพิษทางอากาศถึงกว่า 7,000,000 คน ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ประเทศที่มีรายได้ต่ำ และรายได้ปานกลาง เพราะต้องพึ่งพาการใช้พลังงานฟอสซิล ทำให้เกิดมลพิษตามมาเป็นจำนวนมาก สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศองค์การอนามัยโลกยังได้จัดให้มลพิษทางอากาศเป็นอันตรายอยู่ในระดับเดียวกับการสูบบุหรี่ หรือการกินอาหารขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ องค์การอนามัยโลกยังขอร้องให้ชาติสมาชิกทั้ง 194 ประเทศปรับลดการปล่อยก๊าซพิษ และเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกก่อนหน้าการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หรือ COP26 ในเดือน พ.ย. นี้