22 เมษายน 2565 จิสด้าใช้ดาวเทียมติดตามการเกิดไฟป่าพบจุดความร้อนในไทยลดลง ส่วนจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านกระทบแนวชายแดนภาคอีสานของไทย

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220422134251504

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) พบจุดความร้อน (Hotspot) ทั้งประเทศเพียง 60 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร 27 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ 15 จุด พื้นที่เขต สปก. 8 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 7 จุด พื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด คือ สุพรรณบุรี 12 จุด สระบุรี 5 จุด และนครพนม 4 จุด ภาพรวมจุดความร้อนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือจุดความร้อนเป็นศูนย์ เนื่องจากเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.–21 เม.ย. พบภาคเหนือมีจุดความร้อน 14,872 จุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,123 จุด และภาคกลาง 9,265 จุด ภาพรวมวันนี้ทั่วประเทศคุณภาพอากาศดีต่อเนื่อง ยกเว้น จ.อุบลราชธานีและขอนแก่นยังพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในระดับปานกลาง อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพได้

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบสูงสุดในเมียนมาวันนี้ 388 จุด รองลงมาเป็น สปป.ลาว 379 จุด และกัมพูชา 116 จุด ซึ่งจุดความร้อนที่เกิดขึ้นใน สปป.ลาว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ PM 2.5 ในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัย