22 เมษายน 2563 พบงานฝีมือของมนุษย์นีแอนเดอร์ธัล

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1826449

มนุษย์นีแอนเดอร์ธัล (Neanderthal) ซึ่งเป็นเครือญาติของบรรพบุรุษมนุษย์ พวกเขาไม่ได้ฉลาดมากนัก โดยเฉพาะในการแข่งขัน และไม่มีวัฒนธรรมด้านสัญลักษณ์ แต่ต่อมามีการวิจัยพบว่า จริงๆ แล้วพวกเขามีสติปัญญาไม่น้อย เมื่อพบหลักฐานสิ่งประดิษฐ์ ภาพสีรูปสัตว์บนผนังถ้ำ แถมยังมีกลยุทธ์ในการล่าสัตว์จากการศึกษาร่องรอยกระดูกสัตว์ล่าสุด มีการค้นพบชิ้นส่วนวัตถุโบราณทำจากเส้นใยด้านในเปลือกไม้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากวิทยาลัยเคนยอน รัฐโอไฮโอ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตรวจสอบเพิ่มเติม และพบว่า วัตถุชิ้นนี้เป็นหลักฐานโดยตรงครั้งแรกที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์นีแอนเดอร์ธัลสามารถทำเชือกหรือสร้างงานฝีมือได้ และนี่ยังเป็นหลักฐานโดยตรงที่เก่าแก่ที่สุดถึงการรวมให้เป็นสายเชือกด้วยการบิดมัดเส้นใย ๓ มัดเข้าด้วยกันแบบทวนเข็มนาฬิกาแล้วบิดมัดรวมกันตามเข็มนาฬิกาเพื่อทำสายเชือก การค้นพบนี้บ่งบอกเป็นนัยว่า เครือญาติยุคก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนตัวเลข และการใช้ต้นไม้เป็นวัตถุดิบ ซึ่งเป็นการค้นพบที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ยุคนั้นฉลาดกว่าที่เราเคยคิด