22 เมษายน 2563 ชาวบ้านปะหละทะ แห่ดูฝูงปลาว่ายทวนน้ำวางไข่หลังฝน เหตุปีนี้แล้งน้ำแห้ง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/north/1827209

ชาวบ้านในหมู่บ้านปะหละทะ ต. แม่ละมุ้ง อ. อุ้มผาง จ. ตากต่างออกจากหมู่บ้านในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. เพื่อมาชมภาพที่หาดูยากมากขึ้นทุกวัน ซึ่งเป็นภาพของปลากระพุง หรือที่ชาวบ้านเรียกปลาปุง โดยตัวเมียจะพยายามว่ายขึ้นทวนกระแสน้ำห้วยแม่ละมุ้งขึ้นไปวางไข่ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในปีละครั้ง และชาวบ้านมักจะไม่บอกวันเวลาสถานที่ให้แก่บุคคลภายนอก เกรงว่าจะมาลักจับปลาไปกินปลาปุงมักจะอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลอยู่ตลอดเวลา และจะจับกลุ่มรวมกันเป็นฝูงใหญ่ จะมีมากในพื้นที่ อ. อุ้มผาง และตามต้นลำน้ำเมยในพื้นที่ อ. พบพระ ปลาปุงเป็นปลาที่ชี้วัดระดับความสมบูรณ์ของธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง รอยต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งชาวบ้านปะหละทะ ซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงร่วมอนุรักษ์ปลาปุงมาอย่างยาวนานนับร้อยปี ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่กิน จนปลาบางตัวที่อยู่โขดหินน้ำลึกตัวใหญ่โตมาก ชาวบ้านหมู่บ้านปะหละทะเปิดเผยว่า ปีนี้อากาศร้อน น้ำแห้งแล้งกว่าปีก่อน เมื่อเกิดมีพายุฤดูร้อนมีฝนตกลงมา ปลาปุงจะรีบว่ายขึ้นทวนน้ำไปวางไข่ โดยมีปลาตัวผู้มาคอยฉีดน้ำเชื้อผสมให้ไข่สมบูรณ์ในการแพร่พันธุ์ และหากอนาคตอาจทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมเชิงอนุรักษ์ต่อไป