22 สิงหาคม 2565 ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัย 12 จังหวัด ประสานพื้นที่เร่งดูแลช่วยเหลือประชาชน

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/social/social_environment/1022214

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง และการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ แพร่ พิษณุโลก พะเยา น่าน อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง รวม 28 อำเภอ 95 ตำบล 339 หมู่บ้าน บางพื้นที่ระดับน้ำยังทรงตัว สำหรับการแก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปภ. โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว จะได้เร่งสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป