22 สิงหาคม 2565 ชาวบ้านลุ่มนํ้าลา จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมบวชป่า ระบุไม่เอาเหมืองแร่ฟลูออไรต์

ที่มา : https://prachatai.com/journal/2022/08/100139

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 65 ชาวบ้านกว่า 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.สันติคีรี ต.แม่โถ และต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดพิธีกรรม “หลือเกอะเจ่อ จิเปอะเตรอเกอะจ่า บวชธรรมชาติ (บวชป่า)” ร่วมกันสรรเสริญธรรมชาติ ณ ลานป่าชุมชนกลุ่มรักษ์ห้วยมะกอก​ มีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาพุทธ โดยใช้ผ้าเหลืองไปผูกตามต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ไม่ให้มีการทำลาย ​ในด้านของศาสนาคริสต์ได้มีการใช้ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ และนำไปติดไว้กับต้นไม้เพื่อเป็นการขอพรให้พระเจ้าปกป้องดูแลรักษาต้นไม้ และธรรมชาติ และมีการประกอบพิธีกรรมแบบชุมชนดั้งเดิมหรือเรียกว่าการเลี้ยงผี โดยทางชาวบ้านได้เล่าว่า เป็นการสาปแช่งไม่ให้มีการมายุ่งกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่​ นอกจากนี้ได้มีการจัดเวทีเสวนาวิชาการในประเด็นเรื่องการใช้สิทธิในการคัดค้านการทำเหมืองแร่ และกรณีตัวอย่างการต่อสู้ของภาคประชาชน​ และประกาศเจตนารมณ์ว่าจะร่วมกันคัดค้านโครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์ จนกว่าโครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์จะยุติลง