22 สิงหาคม 2563 อช.ไทรโยค บูรณาการแก้ปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน-จัดระเบียบเก็บของป่า

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/203430

นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค กล่าวว่า หลังประกาศกรมอุทยานแห่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวในเขต อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง หลังจากปิดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีข้อกำหนดและมาตรการในการเปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานเพิ่มมากขึ้น 

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน ในเขตป่าอนุรักษ์ การพัฒนาอุทยานแห่งชาติไทรโยค การจัดเวทีประชาคม เรื่อง การเก็บหาทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค เช่นเห็ด หน่อไม้ ฯลฯ โดยได้ข้อสรุปให้มีการออกบัตร แก่ชาวบ้านเป็นรายบุคคล ที่จะเข้าไปเก็บหาของป่า ในแต่ละหมู่บ้าน มีกำหนด 1 ปี  โดยห้ามมิให้คนจากถิ่นที่อื่นเข้าหาเก็บ อีกทั้งห้ามกระทำผิดกฏหมายใดๆ 

ในเรื่องโครงการก่อสร้างรั้วรอบน้ำตกไทรโยคน้อย  อุทยานแห่งชาติไทรโยค ความยาว 369 เมตร ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านร้านค้า บริเวณน้ำตกไทรโยคให้เข้าใจเจตนารมณ์ ในการก่อสร้าง จนได้ข้อสรุป ว่าในชั้นแรกนี้ จะไม่มีการเก็บค่าผ่านประตู กับนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด 

สำหรับในเรื่องการดูแลช้างป่า ซึ่งมีจำนวนกว่า 80 ตัวนั้น ฝูงช้างมักจะออกมาจากป่า ทางบริเวณด้านหมู่บ้านแก่งจอ และหมู่บ้านดาวดึงส์ ก็มีการวางติดตั้งกล้องเอ็มแค๊ป จำนวน 15 ตัว สำหรับดูติดตามช้าง นอกจากนี้ได้เตรียมปลูกไผ่ป่า เป็นแนวป้องกัน สร้างแหล่งน้ำจำนวน 12 แห่ง ทำโป่งเทียมให้มากขึ้น รวมทั้งเตรียมพื้นที่กว่า 600 ไร่ สำหรับปลูกพืชอาหารของช้างป่า 

ในเรื่องช้างป่า นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค ได้แนะนำให้นายกฯ อบต.ใช้เงินงบประมาณเข้าช่วยเหลือ ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จากการถูกช้างป่าเข้าหากินทำลายพืชผลเสียหาย หากมีปัญหาใดๆในเรื่องดังกล่าวให้แจ้งบอก จะดำเนินการให้โดยเร่งด่วน 

อย่างไรก็ตาม จากการลาดตระเวน ของเจ้าหน้าที่ชุด Smart Patrol ได้ติดตั้งวางกล้องคาเมอร่าแท็ป ในหลายพื้นที่ป่า พบสัตว์ป่าชนิดต่างๆ หลากหลายสายพันธุ์ เพิ่มจำนวนมากขึ้น ทั้งเสือโคร่ง เสือดาว เสือดำ เสือลายเมฆ เสือไฟ ซึ่งอยู่ในระบบห่วงโซ่อาหารสูงสุด รวมถึงได้ภาพของสมเสร็จแม่ลูก ซึ่งแสดงให้เห็นชี้บ่งชัดว่า ระบบนิเวศน์ของป่าอุทยานฯไทรโยค มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมาก