22 สิงหาคม 2563 ลำปางยังอ่วม! ฝนตกต่อเนื่อง น้ำเอ่อท่วมเข้าท่วมบ้านเรือน-นาเสียหาย

ที่มา : https://www.naewna.com/local/513382

ข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ จังหวัดลำปาง รายงานว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนของประเทศไทย ทําให้จังหวัดลำปางมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  ผลกระทบมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 3 อำเภอ 6 ตำบล ประกอบด้วย อ. แจ้ห่ม ต. ทุ่งผึ้ง ลำน้ำแม่ตาดมีปริมาณมากไหลเข้าพื้นที่การเกษตร อ. เมืองปาน  ลำน้ำแม่มอญมีมวลน้ำเพิ่มขึ้นไหลท่วมพื้นที่การเกษตร   ถนนทางหลวง 1252 สายแจ้ซ้อน-แม่แจ๋ม  มีดินสไลด์ขวางเส้นทางสัญจร หมวดการทางอยู่ระหว่าดำเนินการ อ. แม่ทะ มีน้ำท่วม ณ บ้านบอม ม.5 ต.บ้านบอม ,บ้านผาแมว ม.8 บ้านหนองมุง ม.10 (รอบ2) ต.หัวเสือ, บ้านหัวฝาย ต.นาครัว, และในพื้นที่ ต.สันดอนแก้ว ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ (ภาพข่าวความเสียหาย อำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง)