22 สิงหาคม 2563 จับนายทุนให้ต่างชาติ สร้างบ้านพักรุกป่าสงวนเขาค้อ อ้างซื้อต่อจาก จนท. ป่าไม้

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_4756760

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ นำโดยนายสมชาย ฉิมแย้ม นำชุดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าซึ่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบด้วย ศปป.4 กอ.รมน., ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ), หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ, กอ.รมน.จังหวัด ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

หลังมีการร้องเรียนว่า มีชาวต่างชาติเข้ามาสร้างบ้านพักตากอากาศหรู บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติฯ ในพื้นที่ อ.เขาค้อ บริเวณด้านหลังบ้านอุทโยภาส หมู่ 13 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พบบ้านพักตากอากาศโดย ที่เสาประตูทางเข้าบ้านมีป้ายชื่อว่า พอล โบเลอ 168 หมู่ 13 ต.เขาค้อ เสาประตูอีกด้านติดป้ายห้ามเข้าและมีไม้กั้น

ระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบ นายพอล โบเลอ และนายปัญญา สวัสดิมงคล ได้เดินเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ โดยนายปัญญาแสดงตัวว่า เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจาก น.ส.ดุสิตา ศรีชู ในการนำชี้ขอบเขตที่ดิน โดยนำหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือสัญญาซื้อขายมาแสดงกับเจ้าหน้าที่นายปัญญา ให้การว่า น.ส.ดุสิตา ได้ซื้อที่ดินต่อมาจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนหนึ่ง เมื่อปี 2552 จำนวน 16 ไร่ ในราคา 960,000 บาท และน.ส.ดุสิตาได้ให้เพื่อนชาวอเมริกา ชื่อพอล โบเลอ สร้างบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงให้นายปัญญา และนายพอล นำชี้ขอบเขตพื้นที่ครอบครอง และจับค่าพิกัดรอบแปลงที่ดินจำนวน 10 จุด นำมาคำนวณพื้นที่ได้จำนวน 16 – 2 – 48 ไร่ คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว เห็นว่าพื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบเป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโปลกหล่น ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาค้อ และทับซ้อนแปลงที่ดิน รอส.จำนวน 2 แปลง ที่มีชื่อเจ้าของ คือ นายสมบุญ สุวรรณชาติ (18 ไร่) และนางใย อินทร์งาม (21 ไร่)

การยึดถือครอบครองที่ดินของน.ส.ดุสิตา จึงไม่ใช่ผู้ครอบครองรายเดิม เนื่องจากซื้อขายเปลี่ยนมือแล้ว ขัดต่อหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งผู้ซื้อถือว่าเป็นผู้บุกรุกใหม่ และไม่เข้าหลักเกณฑ์ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ตามแนวทางคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 ซึ่งเห็นชอบโดยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

คณะเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำความผิดกฎหมายจึงตรวจยึดพื้นที่บุกรุก เนื้อที่ 16 – 2 – 48 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเบื้องต้น เป็นเงิน 1,134,219 บาท จึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับ น.ส.ดุสิตา และผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14, มาตรา 26/4 และพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 และมาตรา 55 ต่อไป