22 มีนาคม 2565 “ภูแลนคา” ผ่านเกณฑ์ “อุทยานท้องฟ้ามืด” จ่อขึ้นทะเบียนแหล่งดูดาว

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/313858

นายเด่น รัตนชัย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เปิดเผย​ว่า​ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เข้ารับการประเมินอุทยานท้องฟ้ามืด (Dark Sky Park) จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) โดยผ่านเกณฑ์การประเมินได้ 92 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอประกาศการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ คณะกรรมการได้เสนอแนะให้เพิ่มจุดจ่ายไฟฟ้าใกล้บริเวณพื้นที่ดูดาว ซึ่งทางอุทยานฯ จะได้นำไปปรับปรุง​เพื่อมาตรฐาน​ในการท่องเที่ยวและดูดาวในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคาต่อไป

อุทยานท้องฟ้ามืด (Dark Sky Park) คือ เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่รักษาและสงวนท้องฟ้าในเวลากลางคืนให้มีความมืดที่เหมาะสม ด้วยการใช้แสงสว่างอย่างระมัดระวัง เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสง (Light Pollution) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ การสิ้นเปลืองพลังงาน ความปลอดภัย และการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงดาราศาสตร์ ที่ช่วยเผยแพร่และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสงแก่ประชาชน มีค่าความมืดท้องฟ้าอยู่ในระดับที่สามารถสังเกตเห็นวัตถุท้องฟ้า เช่น ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ กลุ่มดาว กระจุกดาว เนบิวลา หรือทางช้างเผือกได้ด้วยตาเปล่า

ปัจจุบัน​มีพื้นที่อุทยานท้องฟ้ามืดที่ได้รับการรับรองแล้ว ได้แก่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติทับลาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา