22 มีนาคม 2565 จับปรับจริง ปล่อยน้ำเสียเกินมาตรฐาน!

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000027744

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบโรงงานบริเวณคลองแสนแสบจำนวน 240 แห่ง ทั้งที่มีการระบายน้ำทิ้งและไม่มีการระบายน้ำทิ้ง พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในพื้นที่ 21 เขต ได้แก่ ดุสิต ราชเทวี ปทุมวัน ดินแดง ห้วยขวาง วัฒนา จตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม บางเขน ลาดพร้าว วังทองหลาง สวนหลวง บางกะปิ มีนบุรี คันนายาว สะพานสูง คลองสามวา บึงกุ่ม หนองจอก และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยดำเนินคดีกับโรงงานที่ระบายน้ำทิ้งเกินมาตรฐานและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขทันที เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้น้ำทิ้งจากโรงงาน ทำลายคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ

จากการตรวจสอบโรงงานทั้ง 240 แห่ง พบโรงงาน 2 แห่ง ระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ บริษัท มอลล์ อินเตอร์-พริ้นท์ จำกัด เขตสวนหลวง มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 9.3 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0) และค่าซีโอดี 414 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่ามาตรฐาน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร) และบริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด เขตลาดพร้าว มีค่าบีโอดี 2,216 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่ามาตรฐาน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าซีโอดี 4,020 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่ามาตรฐาน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร) และค่าของแข็งแขวนลอย 125 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่ามาตรฐาน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร) กรอ. จึงได้สั่งการให้โรงงานทั้ง 2 แห่งปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียทั้งหมด เมื่อโรงงานปรับปรุงแล้วเสร็จ กรอ. จะดำเนินการเก็บน้ำทิ้งเพื่อตรวจวัดวิเคราะห์อีกครั้งโดยเร็วที่สุด และจะเร่งดำเนินคดีกับทั้ง 2 โรงงาน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท