22 มีนาคม 2564 ไฟป่าเชียงใหม่ยังน่าห่วง แม่แตง – พร้าวหนักต้องระดมเฮลิคอปเตอร์ช่วยดับ

ที่มา:

https://mgronline.com/local/detail/9640000027304

 สถานการณ์ไฟป่า และคุณภาพอากาศใน จ. เชียงใหม่เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง พบมีฝุ่นควันปกคลุมทั่วไป ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีของกรมควบคุมมลพิษใน ต. ช้างเผือก ต. ศรีภูมิ และ ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนอยู่ที่ ๕๘ ๕๗ และ ๕๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามลำดับ ดัชนีคุณภาพอากาศ อยู่ที่ ๑๑๙ ๑๑๖ และ ๑๐๑ ตามลำดับ อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน จุดความร้อนที่ตรวจพบใน จ. เชียงใหม่มีจำนวน ๑๑๗ จุด โดยพบเป็นจุดที่ลุกลามมากถึง ๔๕ จุด แบ่งเป็นพื้นที่ อ. แม่แตง มากที่สุด ๓๐ จุด ลุกลามมาจากจุดเดิม ๑๖ จุด รองลงมาคือ อ. เชียงดาว ๒๔ จุด ลุกลามจากจุดเดิม ๘ จุด และ อ. พร้าวมีจุดความร้อน ๒๓ จุด ทั้งหมดเกิดขึ้นบนภูเขาสูงที่ชัน และมีหน้าผา ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก จ. เชียงใหม่ส่งเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒ ลำขึ้นบินโปรยน้ำดับไฟในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่รอยต่อ อ. แม่แตง และ อ. พร้าว โดยเฉพาะ ต. สบเปิง อ. แม่แตง ที่ตรวจพบจุดความร้อน ๙ จุด ยังเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เสือไฟ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๖๕ นายลงพื้นที่ ต. สบเปิง และ ต. กึ๊ดช้าง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ช่วยดับไฟป่าในภาคพื้นดิน เพื่อให้ควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัด