22 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทตรัง ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200322092652582

นายรักชาติ บุหงาชาติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงชนบทตรัง ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างรวดเร็ว โดยได้ประสานข้อมูลกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือ แขวงทางหลวงชนบทตรัง ก็พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและพนักงาน เพื่อแจกจ่ายน้ำ แก่ประชาชนที่ประสบภัยทันที

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทตรัง ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและทุกหน่วยงานร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด และหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1146 หรือที่แขวงทางหลวงชนบทตรัง เพื่อทางแขวงทางหลวงชนบทตรัง จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ต่อไป

Skip to content