22 มีนาคม 2563 “ธนาคารน้ำใต้ดิน” เชียงเครือโมเดล แก้วิกฤติ “ภัยแล้ง” ช่วยชาวสกลนคร

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1800606

เทศบาลตำบลเชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร เป็นอีกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เตรียมการรับมือวิกฤติภัยแล้งอย่างเต็มที่ จนเกิด “ธนาคารน้ำใต้ดิน” เป็น “เชียงเครือโมเดล” ให้เทศบาลอื่นๆพากันไปดูงานเป็นแบบอย่าง จนทีมข่าวต้องตามไปชม

โดยมี นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ นำชมและกล่าวว่า ปัญหาภัยแล้งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างแสนสาหัสมานาน กลายเป็นภาระหนักให้ผู้นำท้องถิ่นต้องคิดหาทางบรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

กระทั่งตกผลึกด้วยการนำหลักการของ พระนิเทศาสนคุณ หรือ หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบุญเรืองสุวรรณาราม บ้านคำโป้งเป้ง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย มาใช้โดยจัดทำโครงการ ธนาคารน้ำใต้ดิน ครอบคลุมพื้นที่ 17 หมู่บ้าน

จนปัจจุบันมีธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเกือบครบทุกครัวเรือนแล้วจำนวนกว่า 3,000 บ่อ จาก 5,700 ครอบครัว และมีธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดกว่า 20 บ่อขนาดใหญ่

“มีธนาคารน้ำใต้ดิน สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมป้องกันพาหะนำโรค เช่น โรคไข้เลือดออกจากยุงลาย โรคอหิวาต์ โรคท้องร่วงจากแมลงวัน และปลอดกลิ่นเหม็นด้วย” นายชัย กล่าวถึงเชียงเครือโมเดล

กล่าวโดยสรุป หลักการ ของ ธนาคารน้ำใต้ดิน ในช่วงหน้าฝนที่มีน้ำมาก ธนาคารน้ำใต้ดิน จะช่วยดูดซับน้ำ เพื่อนำไปกักเก็บไว้ที่ชั้นหินอุ้มน้ำ เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งก็สามารถสูบน้ำมาใช้ได้ โดยใช้หลักการแรงดึงดูดของโลก

จากความสำเร็จของ เทศบาลตำบลเชียงเครือ ในเวทีการประชุมนานาชาติ เรื่อง “บริหารจัดการน้ำและขยะ ครั้งที่ 2” หรือ “WWM Conference 2020” ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 2563 นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง “การจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน” ในฐานะชุมชนผู้มีผลงานเพื่อการจัดการน้ำที่โดดเด่นระดับโลก