22 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมออกแบบอนาคตประเทศไทยตั้งเป้าแก้ปัญหา PM 2.5

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220621115951724

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หารือรวมกับ สสส. และมูลนิธิส่งเสริมออกแบบอนาคตประเทศไทยในเรื่อง PM 2.5 โดยแนวทางหลัก ได้แก่ การกำจัดต้นตอของฝุ่น PM 2.5 จัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดจุดเฝ้าระวัง มีการดำเนินเชิงรุกกำกับดูแลรถที่ปล่อยควันดำและฝุ่น PM 2.5 รวมถึงสนับสนุนการใช้รถพลังงานไฟฟ้า ในส่วนของโรงงานจะเข้าไปดูถึงต้นต่อการปล่อยควันพิษ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในบางพื้นที่อาจต้องจำกัดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับกลุ่มเปราะบาง จัดทำระบบการคาดการณ์ และการแจ้งเหตุปริมาณฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้ประชาชนรับรู้และป้องกันตัวเองได้ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า ฝุ่น PM 2.5 มักเป็นปัญหาตามฤดูกาลทำให้การแก้ปัญหาไม่ต่อเนื่อง ซึ่งทาง กทม. จะ่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาจัดทำข้อมูลให้มีความต่อเนื่องยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาฝุ่นจึงจำเป็นต้องมีเจ้าภาพเพื่อขับเคลื่อนไปพร้อมกัน