22 มิถุนายน 2563 เตรียมซ่อมแซมโบสถ์วัดแจ้ง จ. ชัยภูมิ อายุกว่า ๒๐๐ ปี

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/293862

กรณีเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดแจ้ง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ บูรณะโบถส์วัดแจ้งอายุกว่า ๒๐๐ ปี โดยมีการฉาบปูนทับผนังเดิม และทาสีใหม่เป็นสีชมพู จนถูกมองว่าไม่เหมาะสมและเป็นการทำลายโบราณสถานจนไม่เหลือร่องรอยของศิลปะเดิม เจ้าอาวาสวัดแจ้งชี้แจงว่า ไม่มีเจตนาและเห็นว่าโบสถ์ทรุดโทรม จึงซ่อมแซมเท่านั้น ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรตรวจสอบพบว่า โบสถ์วัดแจ้งมีอายุ ๒๐๔ ปี และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร แต่จากการซ่อมแซมพบว่า โบราณสถานเดิมได้รับความเสียหายอย่างมาก เพราะมีการฉาบปูนและเทปูนทับโครงสร้างด้านล่าง จากนี้จะขอคำชี้แจงจากสำนักพระพุทธศาสนา จ. ชัยภูมิ ซึ่งเป็นผู้อนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่มีการเข้าไปกำกับดูแลการบูรณะ จนโบราณสถานเสียหาย ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่หลังทราบข่าวต่างพากันไปดูโบสถ์ที่มีการบูรณะ ซึ่งผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่ บอกว่า เสียดายโบถส์หลังเดิม เพราะเป็นโบราณสถานคู่ชุมชนมานาน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและบูรณะให้กลับคืนสภาพเดิม