22 มิถุนายน 2563 พบน้ำเสียไหลลงทะเลหาดแม่รำพึง คาดเป็นตะกอนทับถมของซากพืชตามธรรมชาติ

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200622130926838

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่า พบน้ำเสียไหลมาจากคลองหัวรถไหลลงสู่ทะเล บริเวณหาดแม่รำพึง จ. ระยอง ได้สั่งการให้นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยองลงพื้นที่เป็นการเร่งด่วน เบื้องต้นพบน้ำสีดำ และมีฟองบนผิวน้ำบริเวณปากคลองยาวเป็นระยะทาง ๒ กม. เข้าไปในลำคลอง บริเวณชายฝั่งพบว่า น้ำทะเลบริเวณปากคลองมีสีน้ำตาลอ่อน มีฟองและไม่มีกลิ่น จากนั้นเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ได้แก่ ชายฝั่งทะเล ๓ จุดพบว่า คุณภาพทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ และในคลอง ๒ จุดพบว่า อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓ ยกเว้นเรื่องออกซิเจนละลายน้ำ มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (๑.๑๖ -๑.๒๙ มิลลิกรัมต่อลิตร)