22 มิถุนายน 2563 ชาวโคราชค้านสร้างโรงไฟฟ้าขยะ หวั่นกระทบชุมชน

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/293870

ที่วัดบ้านเมืองคง ต. คูขาด อ. คง จ. นครราชสีมา ชาวบ้านกว่า ๑๐๐ คนเดินถือป้ายประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ เนื่องจากกังวลผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับบริษัทเอกชนมีแผนก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะดังกล่าวในพื้นที่ติดกับบ่อขยะเดิม ที่อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนเพียง ๑ กม. รองรับขยะมูลฝอยจากพื้นที่ใกล้เคียงกว่า ๑๙ อำเภอ และอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค กลุ่มผู้คัดค้านได้ส่งตัวแทนยื่นหนังสือ พร้อมรายชื่อชาวบ้านที่ลงชื่อคัดค้านให้แก่ตัวแทนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด รวมทั้งส่งตัวแทนชาวบ้านเข้ารับฟังการประชุมพิจารณา โดยเตรียมเรียกร้องไปยังระดับจังหวัด หรือส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี หากมีการพิจารณาเห็นชอบโครงการดังกล่าว