21 มกราคม 2566 WEF กับการผลักดัน Net Zero ในวันที่ Climate Change บดบัง ศก.โลก

ที่มา : https://www.thansettakij.com/sustainable/zero-carbon/553405

Climate Change หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้ง
การชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ผลกระทบจากภัยแล้งนั้นทำให้กิจกรรมทางเกษตรกรรมลดลงส่งผลให้ผลผลิตและรายได้ลดลง และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยตรง

  ความชัดเจนเกี่ยวกับการผลักดัน Net Zero ในการประชุมประจำปี การประชุม World Economic Forum 2023 หรือการประชุมดาวอส (Davos 2023) ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ในวันที่ Climate Change บดบังการเงินเเละเศรษฐกิจโลก นั้น ล่าสุดประกาศสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นที่ 3 ล้านล้านดอลลาร์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม โดย Giving to Amplify Earth Action (GAEA) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน สถาบันการศึกษามากกว่า 45 แห่งทั่วโลก เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net zero การฟื้นฟูธรรมชาติ และการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้ได้ในปี 2050