22 มกราคม 2565 ช้างป่าศรีลังกาหากินบนกองขยะ ตายแล้วหลายตัว

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/545063

ช้างป่าศรีลังกา ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกของกรุงโคลอมโบ เมืองหลวงของประเทศ ซึ่งจะพบว่า ช้างป่าที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่และอดอยากมาก โดยพวกมันยังต้องหาอาหารกินจากสิ่งปฏิกูล ซึ่งอยู่ในกองขยะขนาดมหึมา และบางครั้งก็กินพลาสติก ที่ย่อยสลายไม่ได้เข้าไปด้วย เนื่องจากไม่รู้ และไม่สามารถหาอาหารตามธรรมชาติได้

ทำให้ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา ศรีลังกาพบช้างป่าตายไปแล้วกว่า 20 ตัว โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา พบช้างป่าตายเพิ่มอีก 2 ตัว ซึ่งสัตวแพทย์เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบซากช้างป่าเหล่านี้ พบว่า ภายในท้องและทางเดินอาหารของพวกมัน มีขยะพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้อยู่เป็นจำนวนมาก โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทางการศรีลังกา ต้องรีบหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากจำนวนประชากรช้างป่าในศรีลังกากำลังลดฮวบลงอย่างน่าใจหาย จากการสำรวจในช่วงศตวรรษที่ 19 พบว่า ช้างป่าศรีลังกามีจำนวน 14,000 ตัว แต่จากการสำรวจในปี 2554 จำนวนช้างป่าเหลืออยู่เพียง 6,000 ตัวเท่านั้น และยังมีทีท่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ชาวศรีลังกาจะถือว่าช้างเป็นสัตว์ที่ต้องเคารพนับถือก็ตาม

โดยชาวบ้าน เปิดเผยว่า สาเหตุที่ช้างป่าเหล่านี้ ต้องออกมาหาเศษอาหารจากกองขยะนั้น เป็นเพราะถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมัน ถูกรุกรานนำมาทำเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ รวมทั้งความเสื่อมโทรมของป่า ทำให้แหล่งอาหารธรรมชาติลดลง และด้วยความที่พวกมันต้องออกมาหาอาหารในแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ก็ทำให้ถูกฆ่าตาย เนื่องจากไปกินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านจนเสียหาย

อย่างไรก็ตาม ใช่ว่ารัฐบาลศรีลังกาจะนิ่งเฉยกับปัญหาดังกล่าว เพราะเมื่อปี 2560 รัฐบาลได้ประกาศห้ามทิ้งกองขยะใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างกินขยะพลาสติกเข้าไป รวมไปถึงการสร้างรั้วไฟฟ้ารอบพื้นที่เพื่อกันสัตว์ต่างๆ พลัดหลงออกมาจากป่า แต่การดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะปริมาณการทิ้งขยะยังมีมากถึง 54 แห่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ โดยมีช้างป่าราว 300 ตัวสัญจรอยู่ใกล้พื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ รั้วไฟฟ้าที่รัฐบาลติดตั้ง เมื่อเสียหายและไม่สามารถใช้การได้ ก็ไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือดูแล ให้กลับมาใช้การได้ จึงทำให้ช้างป่าเข้าไปหาอาหารจากกองขยะได้