22 มกราคม 2564 ประเทศญี่ปุ่นเร่งเครื่องพลังงานสีเขียว ตั้งเป้าปี ๒๐๕๐ ใช้พลังงานทดแทนเกินครึ่ง ขีดเส้นแบนรถใหม่เติมน้ำมัน ปี ๒๐๓๐

ที่มา:

https://www.mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000006525

ประเทศญี่ปุ่นรายงานกลยุทธ์การเติบโตสีเขียวของประเทศญี่ปุ่นที่มีเป้าหมายสำคัญ แบนรถยนต์ใหม่ที่ใช้น้ำมันเบนซินภายในกลางทศวรรษที่ ๒๐๓๐ โดยเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงรถยนต์ไฮบริด และรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง ทางการญี่ปุ่นพูดถึงแผนการในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ ด้วยการส่งเสริมชาวญี่ปุ่นใช้พลังงานสีเขียวเพื่อทดแทนน้ำมันจากฟอสซิล พร้อมการจัดสรรงบประมาณกว่า ๒ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หวังให้แล้วเสร็จภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐

กลยุทธ์พลังงานพลังงานสีเขียว (Green growth strategy) ชี้เป้าแรกๆ ไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ เพื่อให้บรรลุไปตามคำปฏิญาณของนายโยชิฮิเดะ ซูกะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่กล่าวว่า จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายในกลางศตวรรษนี้ (ค.ศ. ๒๐๕๐) โดยรัฐบาลจะเสนอมาตราการสนับสนุนเงินทุน และจูงใจด้านภาษี ตั้งเป้าไว้ที่ ๙๐ ล้านล้านเยน (เท่ากับ ๘๗๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ต่อปีเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในพลังงานสีเขียว ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ และเพิ่มอีก ๑๙๐ ล้านล้านเยน (เท่ากับ ๑.๘ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) เพื่อเร่งอัตราการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รัฐบาลตั้งเป้าที่จะลดราคาแบตเตอร์รี่รถยนต์ลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของราคา หรือ ๑๐,๐๐๐ เยน ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเลไปเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่า เช่น ไฮโดรเจน และแอมโมเนียภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ และตั้งเป้าหมายที่จะมีบ้าน และอาคารใหม่ทั้งหมดที่จะสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ กลยุทธพลังงานสีเขียวดังกล่าววางเป้าหมายเน้นไปที่อุตสาหกรรม ๑๔ ประเภท เช่น ฟาร์มลมนอกชายฝั่งทะเล และเชื้อเพลิงแอมโมเนีย เป็นต้น ตั้งเป้าหมายที่จะใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ โดยหลักๆ จะเน้นไปที่พลังงานจากกังหันลม โดยตั้งใจจะเพิ่มอัตราการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ ๕๐ – ๖๐ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ ซึ่งมากกว่าปัจจุบันที่ใช้อยู่เพียงร้อยละ ๒๐ และลดการใช้พลังงานจากนิวเคลียร์อีกด้วย