22 มกราคม 2563 พบซากกระทิงป่วยตายในป่าฟื้นฟูเร่งทำลายซากป้องกันเชื้อโรคแพร่ระบาด

ที่มา : https://www.posttoday.com/social/local/612422

นายเสกสรร เที่ยงพลับ หัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 คลองน้ำมัน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตรวจสอบซากกระทิงในพื้นที่แปลงปลูกป่าพื้นฟูระบบนิเวศ ท้ายหมู่บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 11 ต. โคกกระชาย อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา ซึ่งอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

ผลตรวจสอบซากกระทิง พบว่า เป็นกระทิงเพศผู้ อายุประมาณ 18 ปี คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 วัน เนื่องจากสภาพซากศพแห้งจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก เนื้อและเครื่องในย่อยสลายจนหมด กระดูกและข้อเปื่อยยุ่ยหลุดออกจากกันไม่สามารถระบุถึงสาเหตุของการเสียชีวิตได้ และตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดไม่พบร่องรอยมนุษย์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ดักหรือล่าสัตว์ จึงสันนิษฐานว่า ไม่น่าจะเกิดจากการล่าเพราะสภาพศพอวัยวะทุกส่วนยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ฯ จึงร่วมกันพิจารณาแล้ว หากปล่อยทิ้งซากกระทิงไว้อย่างนี้ อาจทำให้เชื้อโรคแพร่ระบาดสู่สัตว์ป่าอื่นๆ และพื้นดินบริเวณที่พบซากมีลักษณะเป็นหินแข็ง จึงได้ทำลายซากโดยวิธีการเผา ก่อนจะนำข้อมูลหลักฐานทั้งหมดไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรครบุรี