22 พฤษภาคม 2565 พบซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีนสายพันธุ์ใหม่บริสุทธิ์ซ่อนตัวในป่าลึก

ที่มา : https://mgronline.com/china/detail/9650000048043

โกลบอลไทมส์ รายงานพบซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีนสายพันธุ์ใหม่ในป่าเขตจิ้งอัน มณฑลเจียงซี และยังเป็นสายพันธุ์ของซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีน ซึ่งมีความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรม ที่พบเป็นครั้งแรกอีกด้วย

สายพันธุ์ใหม่นี้มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Andrias jiangxiensis sp. nov. คณะนักวิจัยของสถาบันสัตววิทยาคุนหมิงในสังกัดของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (CAS) เป็นผู้ค้นพบในระหว่างการวิจัยภาคสนามเป็นเวลา 18 เดือน เพื่อเฝ้าติดตามดูการสืบพันธุ์ของซาลาแมนเดอร์ จำนวน 700 ตัว และพบว่าสายพันธุ์ใหม่นี้ไม่เคยมีการผสมพันธุ์กับซาลาแมนเดอร์ภายนอก จึงยังรักษาความบริสุทธิ์ของพันธุกรรมไว้ได้ การค้นพบครั้งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการประเมินระดับความเสี่ยงการสูญพันธ์ุของซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีน และการกำหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการป้องกัน

ซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีน เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว และแทบไม่พบบ่อยนัก อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด มันเป็นสัตว์สายพันธุ์เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เมื่อ 165 ล้านปีก่อนเป็นอย่างน้อย จนได้รับฉายาว่า “ซากฟอสซิลที่มีชีวิต” โดยซากฟอสซิลอายุเก่าแก่ที่สุดพบอยู่ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน

ซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีนถือเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤต เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้า ทำให้ถูกล่าได้ง่าย จึงได้รับการขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองระดับ 2 (Class II Protected Species) ของชาติ นอกจากนั้น ชาวจีนยังเรียกขานมันอย่างเอ็นดูด้วยว่า “ปลาตุ๊กตา” เพราะเสียงร้องเหมือนทารกของมันนั่นเอง

ในรายงานการค้นพบระบุว่า ถิ่นอาศัยของซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีนสายพันธุ์ Andrias jiangxiensis sp. nov. มีพื้นที่เพียง 36 ตารางกิโลเมตร โดดเดี่ยวห่างไกลผู้คน อย่างไรก็ตาม นักวิจัยวิตกว่า สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากกิจกรรมของมนุษย์อาจทำให้สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมนี้สูญพันธุ์ในที่สุด