22 พฤษภาคม 2564 อุทยานอ่าวสยาม-มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลฯ พบหลุมไข่เต่ากระรวม 148 ฟอง ก่อนย้ายไปอนุบาลจุดปลอดภัย

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2736792

นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี รายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม ลาดตระเวนและเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของเต่ากระในพื้นที่เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากการลาดตระเวนพบร่องรอยการขึ้นวางไข่แต่ไม่พบแม่เต่ากระ บริเวณอ่าวเทียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) จึงสำรวจบริเวณโดยรอบ พบหลุมวางไข่ จึงทำการขุดหลุมรังไข่ เพื่อทำการย้ายรัง (รังที่ 2) จำนวนไข่ทั้งหมด 148 ฟอง วัดขนาดรอยพายได้ 75 เซนติเมตร ความกว้างของหลุม 20 เซนติเมตร ความลึกของหลุม 43 เซนติเมตร ห่างจากน้ำทะเล 18 เมตร และเพื่อความปลอดภัยจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายไข่เต่าไปยังจุดอนุบาลฯ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง