22 พฤษภาคม 2564 ‘ภูเขาน้ำแข็ง’ ใหญ่สุดในโลก หลุดออกจากทวีปแอนตาร์กติกา

ที่มา : https://www.naewna.com/inter/574790

องค์การอวกาศยุโรป (ESA) เปิดเผยว่า ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ลูกหนึ่งในทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งปัจจุบันมีขนาดใหญ่มากที่สุดของโลก (ราว 4,320 ตารางกิโลเมตร) เกิดการแตกหักและหลุดออกจากหิ้งน้ำแข็ง ภูเขาน้ำแข็งดังกล่าว ซึ่งถูกเรียกว่า เอ-76 (A-76) มีความยาวราว 170 กิโลเมตร กว้าง 25 กิโลเมตร หรือมีขนาดใหญ่กว่าเกาะมาโฮร์กาของสเปนเพียงเล็กน้อย ถูกเก็บภาพถ่ายได้โดยดาวเทียมเซนติเนล-1 (Sentinel-1) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโคเปอร์นิคัส (Copernicus) ขององค์การฯ

ภูเขาน้ำแข็งเอ-76 ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของหิ้งน้ำแข็งรอนเน (Ronne Ice Shelf) ทอดตัวอยู่ในทะเลเวดเดลล์ในทวีปแอนตาร์กติกา และใหญ่กว่าภูเขาน้ำแข็งเอ-23เอ (A-23A) ที่มีขนาดราว 3,880 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในทะเลเวดเดลล์เช่นกัน ขณะภูเขาน้ำแข็งเอ-74 (A-74) ซึ่งแตกจากหิ้งน้ำแข็งบลันต์ (Brunt Ice Shelf) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีขนาดเพียง 1,270 ตารางกิโลเมตร

ทั้งนี้ ทวีปแอนตาร์กติกามีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้เกิดการละลายของพื้นผิวมหาสมุทรและการแตกตัวของหิ้งน้ำแข็ง