22 พฤษภาคม 2564 ป่าไม้เตรียมแปรรูปไม้ของกลางที่คดีถึงที่สุด ใช้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

ที่มา : https://www.naewna.com/local/574799

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) คณะทำงานกรมป่าไม้ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทหารศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร นำทีมสถาปนิกผู้ออกแบบการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบไม้ของกลางที่เก็บรักษาไว้ภายในศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี และไม้ของกลางที่ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการแปรรูปแล้ว เพื่อประเมินปริมาณไม้และขนาดของไม้แปรรูปให้สอดคล้องกับแบบการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 – เมษายน 2564 ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับไม้ของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมศุลกากรจำนวน 237,898 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 9,899.886 ลูกบาศก์เมตร โดยสามารถแปรรูปได้ 2,018.096 ลูกบาศก์เมตร เป็นไม้พะยูง 864.037 ลูกบาศก์เมตร ไม้สัก 701.812 ลูกบาศก์เมตร ไม้แดง 81.725 ลูกบาศก์เมตร ไม้ประดู่ 234.406 ลูกบาศก์เมตร ไม้มะค่าโมง 62.601 ลูกบาศก์เมตร และไม้ชิงชัน 73.515 ลูกบาศก์เมตร

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบไม้ของกลาง ทีมสถาปนิกกรมศิลปากรยืนยันว่า ปริมาณไม้แปรรูปทั้ง 6 ชนิด เพียงพอต่อการนำไปจัดสร้างและตกแต่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้เหลือเพียงข้นย้ายไม้สักของกลางซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วอีกราว 15,381 ท่อน จากศูนย์กลางทหารม้า ค่ายอดิศร มาแปรรูปรูปที่ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป