22 พฤศจิกายน 2563 พายุส่งผลดี บึงน้ำทุ่งบัวแดง 3.6 พันไร่ ตอนนี้น้ำเต็มบึง

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378807270?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region

ที่บ้านดอนเปล้า ต. บ้านเหลื่อม อ. บ้านเหลื่อม จ. นครราชสีมา “ทุ่งบัวแดง” ซึ่งเป็นบึงน้ำกว้างใหญ่กว่า 3,600 ไร่ เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของ จ. นครราชสีมา โดยปกติในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของแต่ละปี ดอกบัวจะพากันออกดอกชูช่อสีชมพูแดงอร่ามไปทั่วทั้งบึงน้ำ จนชาวบ้านเรียกกันว่า “ละหานลูกนก”

โดยนายพิณ เดินสันเทียะ อายุ 51 ปี ชาวบ้านดอนเปล้า บอกว่า  ก่อนหน้านี้ ปริมาณน้ำภายในบึงแห้งขอดจนหมด เจอภัยแล้งมานานหลายเดือน  แต่เมื่อพายุผัดผ่านประเทศไทยในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ส่งผลดีทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเกือบจะเต็มบึงแล้ว อีกทั้งปริมาณน้ำภายในบึงทุ่งบัวแดง ยังสามารถนำไปใช้ในการผลิตน้ำประปาอุปโภค-บริโภค หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเหลื่อมตลอดฤดูแล้งในปีหน้า ซึ่งปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเกือบเต็มบึงนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในการเพาะปลูกและใช้ในการเกษตร ส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่อีกด้วย  ซึ่งคาดว่า ทุ่งบัวแดงจะมีดอกบัวขึ้นเต็ม จนกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของอำเภอได้โดยเร็วอีกครั้ง