22 ธันวาคม 2565 ระยอง-นครปฐม ภารกิจกู้โลกร้อน เริ่มต้นจากการแยกขยะ

ที่มา : ระยอง-นครปฐม ภารกิจกู้โลกร้อน เริ่มต้นจากการแยกขยะ | เดลินิวส์ (dailynews.co.th)

“วัดชากลูกหญ้า” คือชุมชนแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อก่อนหมู่บ้านแห่งนี้มีจำนวนขยะจำนวนมาก ประมาณ 8.2 ตันต่อวัน และยังไม่รู้จักการคัดแยกขยะ จนกระทั้งเมื่อ 3 ปีก่อน ชาวบ้านเริ่มมองเห็นปัญหาและช่วยกันคิดว่าจะนำขยะที่มีอยู่มาทำประโยชน์ ด้วยความมุ่งมั่นต้องการแก้ปัญหาขยะในพื้นที่ เทศบาลจึงส่งชาวบ้านไปศึกษาดูงานหลายแห่ง จนในที่สุดเกิดแนวคิด “โครงการธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล” โดยชาวบ้านที่เป็นสมาชิกของโครงการ จะต้องนำขยะมาฝากตามที่กำหนด ส่วนเงินที่ได้จากการนำขยะมาฝากไว้ จะนำไปดูแลเรื่องฌาปณกิจ และจัดสรรสวัสดิการต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล

หลังจาก โครงการธนาคารคัดแยกขยะฯ ดำเนินการมาได้ระยะเวลาหนึ่ง ทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้นำ “YOU เทิร์น”แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นระบบจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร ตั้งแต่การรวบรวมและคัดแยกขยะ การขนส่งขยะพลาสติกไปยังโรงงาน ENVICCO ของ GC ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลระดับ Food Grade มาตรฐานยุโรปแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และแปรรูปจนได้กลับมาเป็นสินค้าอัพไซคลิง กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าอีกครั้ง จนในที่สุดเกิดเป็น ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 260 คน ศูนย์ฯ นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อรับซื้อและขายขยะพลาสติกอย่างเป็นระบบโดยสามารถเก็บขยะได้มากถึง 2 ตัน/เดือน นอกจากนี้ GC ยังเข้ามาสนับสนุน การทำโรงเรือน การเทพื้น มอบเครื่องอัดก้อนขวดพลาสติก ลิพต์มือ พร้อมกับหาตลาด และโรงงานเอ็นวิคโค (ENVICCO) เข้ามาให้ความรู้ ตั้งแต่การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง แยกประเภทขวด สี และเครื่องมือในการขนย้าย
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก

เช่นเดียวกับที่ ชุมชนตำบลลำเหย จ.นครปฐม ทุกวันนี้ แนวโน้มปัญหาขยะถือว่ามีทิศทางที่ดี ทั้ง 15 ชุมชนสามารถลดขยะในพื้นที่ของตนเองลงได้ ขณะเดียวกัน ยังมีทั้งอาชีพ รายได้ จากการนำขยะไปส่งที่“ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ตำบลลำเหย” โดยสามารถเก็บขยะได้มากถึง 3 ตัน/เดือนโดยมีการทำงานอย่างเป็นระบบ เนื่องจาก GC ได้นำระบบ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ตั้งแต่การจัดเก็บบันทึก การจัดทำบัญชี จัดทำ Stock จนถึงการจัดการด้านการขายให้แก่โรงงาน ENVICCO เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดาย สำหรับรายได้จากการนำขยะไปขายให้กับโรงงาน จะนำไปใช้ในการฌาปณกิจของสมาชิกศูนย์ฯ และพัฒนาพื้นที่และสวัสดิการต่างๆของชุมชน นอกจากนี้ GC ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องอัดก้อนขยะ เครื่องมือในการขนย้าย รวมทั้งสนับสนุน Smart ซาเล้ง หรือ EV ซาเล้ง สำหรับใช้ในการขนส่งขยะในชุมชน พร้อมทั้งการเชื่อมโยงกับระบบการบริหารจัดการขยะของสามพรานโมเดล เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการขยะพลาสติกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น