22 ธันวาคม 2564 ชมภาพถ่ายสำรวจโลกระยะไกลชุดแรกจากดาวเทียมวิทยาศาสตร์ของจีน

ที่มา: https://www.naewna.com/inter/623778

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) ผู้พัฒนาดาวเทียมวิทยาศาสตร์โลก รุ่นเอสดีจีเอสเอที-1 (SDGSAT-1) ของจีนเปิดเผยว่า ดาวเทียมเอสดีจีเอสเอที-1 ซึ่งถูกส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศเมื่อไม่นานนี้ ส่งภาพถ่ายการสำรวจระยะไกลชุดแรกกลับมายังโลกแล้ว ดาวเทียมเอสดีจีเอสเอที-1 ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพแสงน้อย และกล้องมัลติสเปกตรัม บันทึกภาพเมือง และภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี ทะเลสาบน่ามู่ชั่วในเขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ของจีน แคว้นอาเค่อซูในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีน และกรุงปารีสของฝรั่งเศส ดาวเทียมเอสดีจีเอสเอที-1 เป็นดาวเทียมวิทยาศาสตร์อวกาศดวงแรกของโลกทำงานเพื่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 แห่งสหประชาชาติ (U.N. 2030 Agenda for Sustainable Development) สถาบันฯ ระบุว่า ดาวเทียมเอสดีจีเอสเอที-1 ถูกออกแบบเพื่อมอบข้อมูลการสังเกตการณ์อวกาศสำหรับการเฝ้าติดตาม ประเมินผล และศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน กล้องถ่ายภาพแสงน้อยสามารถสะท้อนระดับการพัฒนาทางสังคม และเศรษฐกิจในพื้นที่ และรูปแบบการตั้งถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ โดยตรวจจับความเข้มและการกระจายของแสงตอนกลางคืน กล้องมัลติสเปกตรัมสามารถตรวจจับดัชนีสีของน้ำและความโปร่งแสงของแหล่งน้ำขุ่นต่าง ๆ โดยสามารถใช้ข้อมูลมัลติสเปกตรัมวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของธารน้ำแข็ง หิมะที่กำลังละลาย และความครอบคลุมของพืชพรรณ กล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถสำรวจความเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวดิน และอุณหภูมิของน้ำ รวมถึงการกระจายพลังงานความร้อนในเมือง โดยให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเพาะปลูกพืช การควบคุมศัตรูพืช และการควบคุมโรค