22 ธันวาคม 2563 สลด! พะยูนตรังตายตัวที่ ๓ พิษเงี่ยงปลากระเบน

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th /content/299473

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ได้รับรายงานว่า มีพะยูนตายถึง ๒ ตัว โดยเมื่อ ๓ – ๔ วันก่อน พะยูนตายพร้อมลูกในท้อง บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ระหว่างเกาะแหวนกับเกาะกระดาน สาเหตุคาดว่า ถูกของมีคมกระแทกช่วงหลังอย่างแรง ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.นี้ มีพะยูนตัวผู้ตายที่บริเวณเกาะมุก จ. ตรัง เกิดจากถูกเงี่ยงปลายหางปลากระเบน ซึ่งเป็นเหตุจากการต่อสู้ตามธรรมชาติของสัตว์ทะเล นายวราวุธกล่าวว่า มอบหมายให้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เร่งชันสูตรหาสาเหตุการตาย และวางมาตรการในการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเร่งโครงการตามแผนพะยูนแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์ และเพิ่มพะยูนให้ได้ตามเป้าหมายเดิมกำหนดไว้ ๒๘๐ ตัวในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการชันสูตรพะยูนที่ตายตัวล่าสุด คณะสัตวแพทย์ของ ทช. และสัตวแพทย์หญิงปิยฉัตร บัวศรี สัตวแพทย์ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังพบว่า เป็นพะยูนตัวผู้ ขนาดโตเต็มวัย น้ำหนัก ๓๕๐ กก. สภาพซากเน่า ลักษณะภายนอกพบบาดแผลจากรอยเขี้ยวของพะยูนตัวอื่น ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมในฝูงของพะยูนตามธรรมชาติ และรอยบาดแผลถูกของมีคมขนาดกว้าง ๑ ซม. เมื่อผ่าชันสูตรพบว่า อวัยวะภายในเน่าสลาย ไม่สามารถระบุรอยโรคบ่งบอกสาเหตุความผิดปกติได้ ส่วนของทางเดินอาหารเต็มไปด้วยหญ้าทะเลอัดแน่นเต็มกระเพาะอาหาร และตลอดทั้งทางเดินอาหาร ไม่พบสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ จากรายงานสถิติการเสียชีวิตของพะยูนปี ๖๒ มีทั้งหมด ๒๓ ตัว และในปี ๖๓ จนถึงวันที่ ๒๐ ธ.ค. นี้ มีพะยูนตาย ๒๐ ตัว ปัจจุบันมีพะยูนในธรรมชาติเพียง ๒๕๕ ตัว โดยที่ จ. ตรังมีจำนวนพะยูนมากที่สุดจำนวน ๑๘๕ ตัว