22 ธันวาคม 2563 ชาวบ้านสุดทนกลิ่นเหม็นน้ำเน่า

ที่มา: https://tna.mcot.net /region-604290

ชาวบ้านชุมชนเคหะเอื้ออาทร หมู่ ๑๑ ต. หาดคำ อ. เมืองหนองคาย จ. หนองคายร้องเรียนว่า บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่อาศัย และไม่ได้รับการดูแล เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ยุงลาย ทำให้ช่วงเช้าและเย็นจะมียุงลายออกมาเป็นจำนวนมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานที่ดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขปัญหากลิ่น ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยใกล้กับบ่อบำบัดน้ำเสียกล่าวว่า บ่อแห่งนี้ส่งกลิ่นเหม็นมา ๒ – ๓ ปี ชาวบ้านต้องทน เพราะไม่รู้จะให้ใครมาช่วยแก้ไขปัญหา สาเหตุที่น้ำเน่าเสียเพราะระบบบำบัดนำ้เสียไม่ทำงาน แถมยังปล่อยให้รกร้าง ไร้การเหลียวแล จึงฝากให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา เทศบาลเมืองหนองคายเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบ และสำรวจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และเบื้องต้นจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรึกษากับคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ก่อนดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยด่วน