22 กุมภาพันธ์ 2565 สภาพควายน้ำแข็งเกาะ เมื่อเวียดนามตอนเหนือหนาวจัด ลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000017726

ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามเปลี่ยนภูมิทัศน์ในจังหวัดที่มีภูเขาหลายแห่ง เช่น ซาปา เฉาปัง ฮายัง ฮาเกียง ลางเซิน และหล่าวกาย ให้กลายเป็นความงามที่เย็นยะเยือก น้ำค้างแข็ง และเกิดเกล็ดน้ำแข็งไปทั่ว นักอุตุนิยมวิทยาเวียดนามกล่าวว่า ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกิดคลื่นพัดพาเอาความหนาวเย็นที่สุดเข้ามา ซึ่งนับตั้งแต่ต้นฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิปี พ.ศ. 2564-2565 มีคลื่นความเย็นเคลื่อนตัวเข้ามาแล้ว 9 ครั้ง และคาดการณ์ด้วยว่า อาจจะลดต่ำลงอีกในวันที่ 22-24 ก.พ. 2565 ผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวจัด อุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้รถยนต์ จักรยานยนต์ บ้านเรือน และอาคารสถานที่หลายแห่ง ตกอยู่ในสภาพมีเกล็ดน้ำแข็งเกาะ ราวกับถูกฉาบกลายเป็นสีขาวเพียงชั่วข้ามคืน เช่นเดียวกับสัตว์จำนวนมาก ถ้าพวกมันไม่สามารถปรับตัวได้ทัน พวกมันก็ไม่ผ่านฤดูหนาวนี้