22 กุมภาพันธ์ 2565 ปฏิวัติวงการฆ่าเชื้อชุด PPE ด้วยของเหลวความร้อนสูง 300 องศาเซลเซียส

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2321730

นักวิจัยมหาวิทยาลัยโอทาโกและวอเตอร์ลู ของแคนาดา ค้นพบกระบวนการเปลี่ยนของเสียจากการทำลายชุด PPE หน้ากากอนามัย เสื้อคลุม แว่นตานิรภัยแบบพลาสติกที่ฉีกเป็นชิ้นๆ และถุงมือทางการแพทย์ที่เรียกว่า PPE–to–liquid ด้วยการนำเศษวัสดุดังกล่าวเข้าเครื่องทำลายต้นแบบที่คิดค้นโดยห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิสูง 300 องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ชม. ผลที่ได้นอกจากจะสามารถทำลายขยะติดเชื้อที่เคยเกิดปัญหาการกำจัดกลายเป็นมลพิษในแม่น้ำ มหาสมุทร และสิ่งแวดล้อมมาก่อนหน้านี้ การใช้กระบวนการ PPE–to–liquid ยังทำให้ได้ก๊าซออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่ำ สามารถระบายสู่บรรยากาศได้อย่างปลอดภัย ดร.ซาอิด บารูเซียน รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยโอทาโกระบุว่า การค้นพบกระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อที่กำลังเป็นปัญหาในสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว เป็นความสำเร็จของการค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ก่อมลพิษ ปราศจากสารเคมี ถือเป็นการเปลี่ยนเกม หรือปฏิวัติวิธีการกำจัดของเสียเหล่านี้อย่างสิ้นเชิง

สำหรับเทคโนโลยีนี้เรียกว่า กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล เป็นหนึ่งในสองทางออกที่เป็นนวัตกรรมในการจัดการปัญหาของเสียจากการระบาดของ COVID-19 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นพ.ยอห์น แอนเดอร์สัน อาจารย์อาวุโสด้านกุมารเวชกรรม มหาวิทยาลัยโอ๊กแลนด์ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อ PPE ให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการกำจัดขยะ และของเสียจากโรคติดเชื้อที่ระบาดไปทั่วโลก