22 กุมภาพันธ์ 2564 ลูกเต่ามะเฟืองรังที่ ๘ ลืมตาดูโลก ปล่อยคืนสู่ท้องทะเล ๖๗ ตัว

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/554383

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐​ (ตะกั่วป่า พังงา) ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนร่วมกันเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ (รังที่ ๘ ของหาดบางขวัญ พบเมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓) หลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๔​ เจ้าหน้าที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว ลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอบริเวณปากหลุมมากขึ้น เจ้าหน้าที่จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ และขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรง สามารถนำไปปล่อยลงสู่ทะเลทั้งหมดจำนวน ๖๗ ตัว อนุบาลรอปล่อย ๖ ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด ๑๗ ตัว ไข่ที่มีตัวอ่อน (นำใส่ตู้ ICU Box เพื่อกระตุ้นการฟัก) ๒ ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม ๔ ฟอง ไข่ลม ๓๔ ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น ๑๓๐ ฟอง นับเป็นวันที่ ๕๕ หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง