22 กันยายน 2565 เตือน 10 ทุ่ง รับมือมวลน้ำลูกใหญ่ จับตาพายุ 2 ลูก จ่อเข้าไทย ต.ค.นี้

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/earth/125768

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยว่า จากการประเมินสถานการณ์น้ำในช่วงปลายเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม พบว่ามีแนวโน้มปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มของร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) รายงานว่ามีแนวโน้มของพายุ จำนวน 1-2 ลูก ที่จะเข้ามาทางประเทศไทย โดยคาดว่าจะเข้ามาในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ จึงต้องมีการติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณาถึงการกำหนดเกณฑ์บริหารจัดการน้ำ กรณีหากมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะบริหารจัดการน้ำลงมายังท้ายเขื่อนเจ้าพระยา และระบายออกทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของเขื่อนเจ้าพระยา นอกจากนี้จะมีการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ทุ่งรับน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จำนวน 10 ทุ่ง ซึ่งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง จ.ชัยนาท จะเป็นผู้พิจารณาการผันน้ำเข้าทุ่ง และทางจังหวัดจะเป็นผู้ประกาศเกณฑ์การรับน้ำเข้าทุ่งให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้า และจะมีการรับน้ำเข้าทุ่งในปริมาณที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน