22 กันยายน 2565 ประชุมคณะทำงานศึกษาและประเมินผลกระทบจากโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220921222943853

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 65 นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาและประเมินผลกระทบจากโครงการเหมืองแร่โพแทช จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยสรุปได้ว่า 1) ต้องมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่การศึกษาภายในรัศมี 5 กิโลเมตร จากบริเวณโครงการฯ 2) ให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) ประสานกับผู้ได้รับผลกระทบเพื่อดำเนินการระบุพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำขอบเขตการศึกษา 3) มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ประสานขอข้อมูลแผนที่โดมเกลือใต้ดิน และข้อมูลการสำรวจทางธรณีวิทยาของโครงการฯ 4) ให้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยเพิ่มเติมผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นคณะทำงาน 5) ให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา จัดทำร่างขอบเขตการศึกษามานำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป