22 กันยายน 2565 กรมประมงมอบปะการังเทียม 870 แท่ง ทะเลระยอง และนครศรีธรรมราช

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1028269

กรมประมงจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม จำนวน 870 แท่ง ให้กับผู้แทนชุมชนประมงหาดแม่รำพึงจังหวัดระยอง และชุมชนประมงบ้านหน้าศาลเหนือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ต.บ้านเพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ภายใต้โครงการอนุรักษ์ แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ หอยหวาน จำนวน 20,000 ตัว ปลากะพง จำนวน 3,600 ตัว ลงสู่ทะเลระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์ โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พล.ร.ต.ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ร่วมงานกว่า 130 คน โดยปะการังเทียมจะนำไปวางในพื้นที่หาดแม่รำพึง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง จำนวน 430 แท่ง และพื้นที่บ้านหน้าศาลเหนือ ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 440 แท่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเล และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยารกรธรรมชาติทางทะเลให้มีความสมดุลและยั่งยืน