22 กรกฎาคม 2565 ยกชะอำเมืองท่องเที่ยวแบบอย่างรักษาและอนุรักษ์ท้องทะเล

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000069660

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 65 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบุรี ลงพื้นที่ อ.ชะอำ ได้มอบนโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งให้แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หรือ อส.ทล. กว่า 200 คน พร้อมร่วมพูดคุย รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากประชาชนทั่วไป ดร.ยุทธพล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง โดยเฉพาะ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงาม และอุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทส. ได้เร่งดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งโดยเฉพาะการจัดการ และการป้องกันขยะทะเล ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดอันดับประเทศไทย จากประเทศที่ปล่อยขยะทะเลมากที่สุดอันดับ 6 ของโลก ลดลงมาที่อันดับที่ 10 ซึ่งหัวใจหลักในการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยเฉพาะการทำงานของ อส.ทล. ซึ่งมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและร่วมรักษาท้องทะเล พร้อมทั้งขอฝาก อส.ทล. ส่งต่อแนวคิดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งให้ลูกหลาน และเยาวชนต่อไป