22 กรกฎาคม 2565 ปรับภูเขาขยะอ่อนนุชเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่

ที่มา : https://www.thaipost.net/x-cite-news/184386

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เรื่องแนวทางความร่วมมือโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและปลูกต้นไม้ล้านต้น ในที่ประชุม ผู้บริหาร GC ได้นำเสนอโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีทั้งโครงการเกี่ยวกับ Waste Management / Recycling / Upcycling ทั้งนี้ ผู้บริหาร GC มีความประสงค์จะสนับสนุน กทม. ผ่านการจัดทำโครงการต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นกับ กทม. ซึ่งการหารือในวันนี้เป็นการขอความคิดเห็นและรับฟังความต้องการของ กทม. เพื่อพิจารณาความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนของความร่วมมือการปลูกต้นไม้ล้านต้น ขณะนี้ กทม. มีภูเขาขยะที่อ่อนนุชรวมประมาณ 103 ไร่ โดยเป็นภูเขาขยะใหญ่ 48 ไร่ เป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่สามารถถมดิน ปรับหน้าดิน และปลูกต้นไม้ได้เลย ซึ่งทาง GC ยินดีที่จะร่วมปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร โดยจะได้มีการประสานงานกันต่อไป