22 กรกฎาคม 2565 ปปช. ลุยตรวจสอบ ป่าสงวน-อุทยาน นักการเมืองยึดครองหลายร้อยไร่

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7174257

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 65 นายเกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง และองค์กรตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งให้ นายพลศักดิ์ คูณสมบัติ พนักงานไต่สวนระดับสูงพร้อมคณะลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และ หมู่ 16 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลกเพื่อรายงานข้อเท็จจริง และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่ 47/49-52 หมู่ที่1 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง และที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่ 41/49-52 หมู่ที่10 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรนั้น เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ได้สำรวจสภาพพื้นที่ในที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่แรกอยู่ทั้งในเขตป่าไม้ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน สภาพพื้นที่จริงเป็นป่าและสวนยางพาราเป็นส่วนใหญ่ พร้อมปรากฏหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่จำนวน 1 หลัก ส่วนพื้นที่ที่สองอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเข็ก สภาพพื้นที่มีการครอบครองปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่ จากการตรวจสอบเบื้องของคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ชาวบ้านระบุว่า ผู้ครอบครองพื้นที่เป็นนักการเมืองรายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป