21 เมษายน 2565 เตรียมฟ้องเรือกลเดินทะเล จมทับปะการังเกาะเต่า เสียหายกว่า 391 ตร.ม.

ที่มา: https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3299783

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) นำเจ้าหน้าที่ดำน้ำ ร่วมกับทีมนักดำน้ำ รักษ์เลภูเก็ต ตรวจสอบ และประเมินความเสียหายต่อปะการัง กรณีเกิดเหตุเรือกลเดินทะเลจมบริเวณอ่าวแม่หาด ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานีพบว่า บริเวณจุดเรือจมทับพื้นที่แนวปะการังรวมประมาณ 391 ตร.ม. ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นแนวปะการังที่มีปะการังมีชีวิต ปกคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ ซึ่งปะการัง และเศษซากปะการัง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามบัญชีแนบท้าย ซึ่งออกตามกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ประเภทสัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ถ้าผู้ใดกระทำการใด เข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายแห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ประกอบ มาตรา 12 และเป็นความผิดประกอบมาตรา 89 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 12 ถ้ากระทำต่อสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ