21 เมษายน 2563 โคราชเร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแก้ภัยแล้ง อ. ห้วยแถลง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_654366/

ปัญหาภัยแล้งส่งผลให้แหล่งน้ำต้นทุนที่ใช้ผลิตน้ำประปาในพื้นที่ จ. นครราชสีมาเริ่มแห้งขอดจนหมด ชาวบ้านในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน อ. ห้วยแถลง แหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเริ่มแห้งขอด จนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาจ่ายให้ชาวบ้านได้ นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอห้วยแถลง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริเวณสระน้ำบ้านตะโกพัฒนา หมู่ที่ ๕ ต. ห้วยแคน อ. ห้วยแถลง เพื่อสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ชาวบ้านใน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตะโกพัฒนา หมู่ที่ ๕ และบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๒ จำนวนกว่า ๕๐๐ หลังคาเรือนได้ใช้อุปโภคบริโภค หลังจากสระน้ำกลางหมู่บ้านพื้นที่ประมาณ ๘๐ ไร่ ปริมาณน้ำแห้งขอดจนหมด ซึ่งการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาวให้แก่พื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนป้องกันการขาดแคลนน้ำใช้ จนกว่าจะมีฝนตกลงมาเติมแหล่งน้ำดิบ