21 เมษายน 2563 เฝ้า รปภ. เข้ม! พบกระทิงป่าสุโขทัย ๒ ฝูงสุดท้ายหนีแล้งหาน้ำกิน แถมหมูป่า – สุนัขจิ้งจอกก็มีมา

ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9630000041480

ช่วงระหว่างเดือน ม.ค. – เม.ย. จะพบฝูงกระทิงจากป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จ. สุโขทัย-ลำปาง ออกมาหาแหล่งน้ำพร้อมกับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เป็นห่วง จึงช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอยคุ้มครองดูแลความปลอดภัยให้สัตว์เหล่านี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจัดกำลังพร้อมอาวุธครบมือออกเดินเท้าลาดตระเวนกันอย่างเข้มงวดเช่นกัน

นายสุพรรณ คำภูษา พนักงานพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้ารามเปิดเผยว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จ. สุโขทัย – ลำปาง มีทั้งหมด ๒๑๓,๑๗๑ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อ. ศรีสำโรง ทุ่งเสลี่ยม บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย และ อ. เถิน จ. ลำปาง สัตว์ป่าที่พบมีทั้งกระทิง เลียงผา เก้ง หมี เม่น ตัวนิ่ม หมูป่า ไก่ป่า สุนัขจิ้งจอก อีเห็น ชะมด และลิงแสม ช่วงนี้เป็นหน้าแล้ง สัตว์ป่ามักออกมาหาแหล่งน้ำ ทางฝ่ายปกครองและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จึงประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลสัตว์ป่าที่หลุดออกมา โดยเฉพาะกระทิงที่เหลืออยู่ ๒ ฝูงสุดท้ายของ จ. สุโขทัย ฝูงแรกมี ๔ – ๕ ตัว อีกฝูงมี ๗ – ๘ ตัว ซึ่งชาวบ้านต่างก็หวงแหน จึงร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันปกป้องดูแลมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม โดยนายกิติพัทธ์ แสงแก้ว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม และนายธวัชชัย ศักดิ์ประศาสน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา) ร่วมจัดชุดเดินเท้าลาดตระเวนผลัดเปลี่ยนกัน ทั้งเดือนจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในป่าพร้อมติดตั้งกล้องตามจุดต่างๆ ทั่วพื้นที่ เพื่อคอยดูสัตว์ป่า และผู้ลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ หากพบเจอก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป