21 เมษายน 2563 จ. เชียงใหม่ ไต่ที่ ๒ เมืองฝุ่นโลก ไฟป่ายังเสี่ยง!ลุกทุกนาที

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/149024

กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือประจำวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดย ๑๔ พื้นที่ยังมีค่าฝุ่นอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) สูงสุดที่ ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ๗๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน ต. บ้านต๋อม อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก ต. ช่างเคิ่ง อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ประตูท่าแพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ WWW.IQAIR.COM ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษ โดยรายงานแบบเรียลไทม์ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยเช้านี้เมืองเชียงใหม่ อยู่ในลำดับที่ ๒ ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ ๑๖๒ US AQI