21 สิงหาคม 2564 ป่าไม้ลุยตรวจโรงงานชีวมวลเมืองแพร่ พบไม้ผิดกฎหมายอื้อ

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9640000082401

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร. 12 (แม่จั๊วะ) อ.เด่นชัย จ.แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ สนธิกำลังร่วมหลายหน่วย บุกเข้าตรวจค้นโรงงานย่อยเศษไม้อุตสาหกรรมพลังงานชีวมวลแห่งหนึ่งใน อ.เด่นขัย

จากการตรวจค้นพบไม้ผิดกฎหมายจำนวนมาก ได้แก่ ไม้สัก 3 ท่อน ปริมาตร 0.37 ลบ.ม. ไม้ประดู่ท่อน 22 ท่อน ปริมาตร 0.51 ลม.ม. ไม้กระยาเลยท่อนเป็นไม้รวม 55 ท่อน ปริมาตร 2.21 ลบ.ม. ไม้แปรรูป (ชิ้นไม้สับย่อย) 15.80 ลบ.ม.ไม้ท่อนนอกประเภทรวม 49.59 ลบ.ม. และพบอุปกรณ์ในการกระทำผิด เครื่องคีบไม้มอร์เตอร์ไฟฟ้า 40 แรงม้า 1 ลูก เครื่องเขย่าไม้ท่อนมอเตอร์ไฟฟ้า 20 แรงม้า 1 ลูก เครื่องสับไม้ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 270 แรงม้า 1 ลูก สายพานลำเลียง BC 1-30 มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10 แรงม้า 3 ลูก เครื่องตัดขนาดชิ้นไม้สับมอเตอร์ไฟฟ้า 10 แรงม้า 1 ลูก สายพานลำเลียง BC 3-30 มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แรงม้า สายพานลำเลียง BC 4-30 มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แรงม้า รถแบ็คโฮ ยี่ห้อ kobece สีฟ้าจำนวน 1 คัน

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีผู้รับผิดชอบในโรงงานในฐานะผู้จัดการบริษัทดังกล่าว ในข้อหาทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 48 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ฐานทำการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ตั้งโรงงานแปรรูปโดยใช้เครื่องจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 69 ฐานมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงงานแปรรูปไม้ด้วยการสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ รับซื้อไม้ทั่วไปจากพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบด้านพลังงานชีวมวลในอุตสาหกรรมต่างๆ มีอยู่หลายแห่งในจังหวัดแพร่ ซึ่งอดีตที่ผ่านมามีผู้ประท้วงต่อต้านการตั้งโรงงานเหล่านี้ เพราะเกรงว่าจะเป็นตัวทำลายป่า แต่ในที่สุดก็สามารถดำเนินการได้ และกำลังส่งผลทำให้เกิดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้นด้วย เพราะแม้จะมีการออกกฎหมายให้เอกชนสามารถตัดไม้หวงห้ามทำเป็นธุรกิจสวนป่าได้แล้วก็ตาม แต่ยังมีกลุ่มลักลอบตัดไม้ยังคงหาทางที่จะนำไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่าย