21 มีนาคม 2565 ฉงชิ่งประสบความสำเร็จ ชุบชีวิต “ต้นไม้โบราณ-ล้ำค่า” กว่า 700 ต้น!

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6952119

ซินหัว รายงานว่า สำนักป่าไม้เทศบาลนครฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ประสบความสำเร็จในการดูแลรักษาต้นไม้โบราณและต้นไม้ล้ำค่ามากกว่า 700 ต้น ตั้งแต่เริ่มรณรงค์คุ้มครองต้นไม้เมื่อปี 2561 ทั้งการรักษารูบนต้นไม้ การติดตั้งรั้วป้องกัน การค้ำจุนต้นไม้ การพัฒนาสภาพแวดล้อม และการจัดการภัยคุกคามสุขภาพต้นไม้จากแมลงและโรค

นครฉงชิ่งยังกระชับการคุ้มครองต้นไม้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การสร้างบัตรประจำตัวต้นไม้ด้วยรหัสคิวอาร์ให้ต้นไม้โบราณบางส่วนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง การติดตั้งเซ็นเซอร์เฝ้าติดตามการย้าย การตัด และการปลูกต้นไม้ที่มีความสำคัญจำนวนมาก ทั้งนี้ นครฉงชิ่งมีต้นไม้โบราณและต้นไม้ล้ำค่ามากกว่า 25,500 ต้น ในจำนวนนี้เป็นต้นไม้ที่มีอายุเกิน 500 ปี มากกว่า 510 ต้น นอกจากฉงชิ่งแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมายังมีอีกหลายเมืองของจีนที่รณรงค์คุ้มครองและปรับปรุงการจัดการต้นไม้โบราณ-ต้นไม้หายากทั่วประเทศ

อาทิ ทางการท้องถิ่นนครหนานหนิง ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ ที่สามารถชุบชีวิตต้นไม้ใกล้ตายอายุ 406 ปี เมื่อเดือนมีนาคม 2564 หลังทุ่มเทดูแลอย่างใกล้ชิดมานานหลายปี