21 มีนาคม 2565 คลองเวนิสในอิตาลีแห้งขอด จนมองเห็นโคลนตม

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/557266

คลองเวนิส แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอิตาลี ประสบกับภาวะน้ำในคลองแห้งขอด โดยระดับน้ำมีความสูงเพียง 50 เซนติเมตรเท่านั้น ทำให้เรือหลายลำและเรือกอนโดลา เพื่อนั่งชมเมืองต้องจอดเกยตื้น เพราะไม่สามารถแล่นได้ นอกจากนี้ ยังมองเห็นโคลนตมได้อย่างเด่นชัด ซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้ไม่บ่อยนัก

ด้านนักวิชาการ ระบุว่า ปรากฎการณ์น้ำท่วมและน้ำแห้งในเมืองเวนิส เกิดจากหลายสาเหตุ ตั้งแต่สภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลง ระดับน้ำทะเลที่มีน้ำขึ้น-ลงผิดปกติ รวมถึงแผ่นดินที่ทรุดตัว ทำให้เมืองเวนิส เผชิญกับน้ำท่วมและแห้งขอดบ่อยครั้ง