21 มีนาคม 2563 ภาคีเครือข่ายพัฒนา “ยักษ์ขาว” ตรวจวัดฝุ่นพิษ PM2.5 ในโรงเรียน

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/north/1799833

นายมงคลชัย ดวงแสงทอง ผู้ก่อตั้งสมาคมยักษ์ขาว กล่าวว่า ชื่อ “ยักษ์ขาว” มีแนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากเครื่องดูดฝุ่น PM2.5 หรือ “ยักษ์เขียว” ของ กลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงานเพื่อการจัดการภัยพิบัติ จ.ขอนแก่น ที่มาช่วยแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ที่ จ.เชียงราย เมื่อช่วงต้นปี พ.ศ.2562

จึงได้นำเอาแรงบันดาลใจดังกล่าวมาพัฒนาเครื่องตรวจจับฝุ่นพิษ PM2.5 ผ่านการลองผิดลองถูกหลายครั้ง ก่อนจะออกมาเป็น “ยักษ์ขาว” เป็นเครื่องตรวจจับฝุ่นพิษ มีขนาดประมาณ 20 ซม.× 15 ซม. × 10 ซม. น้ำหนักเบา พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ วิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย ที่ออกแบบมาเพื่อวัดผล

ระบบการทำงานของเครื่องยักษ์ขาวจะมีการยิงเลเซอร์ไปในอากาศเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศ และสรุปค่าออกมาเป็นตัวเลขแสดงบนหน้าจอ สามารถตรวจวัดได้ทั้ง PM 2.5 และ PM 10

จากนั้นส่งผลที่ตรวจวัดได้ไปรายงานผลผ่านระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนชื่อ “ยักษ์ขาว วัดฝุ่น” ที่ผ่านการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่ง แอปพลิเคชันยักษ์ขาว วัดฝุ่นนี้ก็ถือเป็นกระบวนการที่ 2 ของการประมวลผลทั้งระบบ

เมื่อนำผลที่ตรวจวัดได้ไปเปรียบเทียบการวัดค่ากับเครื่องตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ผลการตรวจถูกต้องแม่นยำเป็นที่น่าพอใจ และเมื่อนำไปติดตั้งตามจุดต่างๆ จะสามารถรายงานผลมายังศูนย์กลางเซิร์ฟเวอร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อการวิเคราะห์

สามารถบอกช่วงเวลาค่า PM2.5 และ PM10 ทั้งจัดทำเป็นโปรแกรมนำเสนอ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ สามารถระบุข้อมูลทิศทางลม และปริมาณฝุ่นละอองได้อย่างแม่นยำ